Formulaire de recherche

1 Korinɨ 8

Naŋwɨ́ mimónɨ́ ŋwɨ́ápɨ nánɨ rɨdɨyowá inɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Seyɨ́né payɨ́ nearo naŋwɨ́ ámá wigɨ́ mimónɨ́ ŋwɨ́á imónɨŋɨ́pɨ nánɨ rɨdɨyowá yarɨgɨ́ápɨ nánɨ yarɨŋɨ́ nigɨ́ápɨ nánɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Ayɨ́ neparɨnɨ. Seyɨ́né rɨ́wamɨŋɨ́ nearo nɨrɨgɨ́ápa Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwaéne nɨnenenɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋwaénerɨnɨ. Ayɨ́ nepa imónɨŋagɨ aiwɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Ámá “Rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋáonɨrɨ́anɨ?” nɨwimónɨrɨ́ná, dɨŋɨ́ apimɨ dánɨ wárɨxa imónarɨgɨ́árɨnɨ. E nerɨ aí ámá wíyo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ arɨrá nɨwirɨ́ná apimɨ dánɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨŋwaéne sɨ́kɨ́kɨ́ ámɨ bɨ eámɨxɨnarɨŋwárɨnɨ. 2None go go “Amɨpí bɨ nánɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋáonɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwinɨrɨ́náyɨ́, nɨjɨ́á Gorɨxo “Ámá nɨ́nɨ e oimónɨ́poyɨ.” wimónarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ sɨnɨ xɨxenɨ wí mimónɨŋorɨnɨ. 3E nerɨ aí go go “Nɨjɨ́á imónɨŋáonɨrɨ́anɨ?” mɨyaiwinɨ́ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nuyirɨ́náyɨ́, Gorɨxo “Ámá o nionɨyá imónɨŋɨ́ worɨ́anɨ?” yaiwinɨ. 4Ayɨnánɨ gɨ́wɨ́ ámá wí wigɨ́ ŋwɨ́ápɨ nánɨ rɨdɨyowá nemáná ámɨ makerɨ́á imɨxarɨ́ná Jisasoyá imónɨgɨ́áyɨ́né bɨ́ nero narɨgɨ́ápɨ nánɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Nene nɨjɨ́árɨnɨ. Xwɨ́á tɨ́yo mimónɨ́ ŋwɨ́ápɨ obaxɨ́ eŋagɨ aiwɨ bɨ nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨmanɨ. Nɨpɨnɨ nepa ŋwɨ́á mipɨmónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Ŋwɨ́á nepa imónɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ ná wonɨ Gorɨxonɨrɨnɨ. 5Ámá wí re rarɨgɨ́árɨnɨ, “Ŋwɨ́á rɨpɨ aŋɨ́namɨ dáŋɨ́pɨrɨnɨ.” Wí “Xwɨ́árímɨ dáŋɨ́pɨrɨnɨ.” rarɨgɨ́árɨnɨ. Ŋwɨ́á rarɨgɨ́á apɨ bɨ “Nepa ŋwɨ́á imónɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Bɨ “Kwíyɨ́ seáyɨ e imónɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́rɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ apɨ obaxɨ́ ayá wí imónɨŋagɨ aiwɨ 6nene nánɨ ŋwɨ́á imónɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ ná wonɨ Gorɨxorɨnɨ. O negɨ́ áporɨnɨ. Amɨpí nánɨ mɨ́kɨ́ ikiŋorɨnɨ. Ámá xɨ́o nánɨ imónɨŋwaéne ayɨ́ onɨrɨnɨ. Nene nánɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ enɨ “Pírɨnɨ?” marɨ́áɨ, ayɨ́ ná wonɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraisorɨnɨ. Omɨ dánɨ Gorɨxo amɨpí nɨ́nɨ imɨxɨrɨ sɨŋɨ́ nene imónɨŋwápɨ neaimɨxɨrɨ eŋorɨnɨ.

7E nerɨ aí ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ nɨjɨ́á apɨ nimónɨro “Negɨ́ ŋwɨ́á xɨ́dagwápɨ ná mɨ́kɨ́ mayɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨ́anɨ?” yaiwiarɨgɨ́ámanɨ. Segɨ́yɨ́ wí Jisasomɨ sɨnɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ró nerɨ́ná wigɨ́ ŋwɨ́ápɨ ɨ́á nɨxɨra nɨwagɨ́asáná yarɨgɨ́áyɨ́ eŋagɨ́a nánɨ mimónɨ́ ŋwɨ́ápɨ nánɨ gɨ́wɨ́ rɨdɨyowá inɨ́ɨ́pɨ nɨnɨróná “Ayɨ́ gɨ́wɨ́ ŋwɨ́á imónɨŋɨ́pɨ nánɨ rɨdɨyowá éɨ́ápɨ rɨ́a narɨŋɨnɨ?” nɨyaiwiro wigɨ́ dɨŋɨ́ pɨ́wɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́ápimɨ dánɨ “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋɨnɨ.” nɨyaiwiro nánɨ apimɨ dánɨ piaxɨ́ nɨweánɨrɨ udunarɨŋɨ́rɨnɨ. 8E nerɨ aiwɨ aiwá mɨnɨpa yarɨŋwápimɨ dánɨranɨ, narɨŋwápimɨ dánɨranɨ, Gorɨxo neamímɨnarɨŋɨ́manɨ. Mɨnɨpa nerɨ́ná oyá sɨŋwɨ́yo dánɨ sɨyikwɨ́pianénɨŋɨ́ imónarɨŋwámanɨ. Nɨnɨrɨ́ná enɨ oyá sɨŋwɨ́yo dánɨ seáyɨ e imónarɨŋwámanɨ. 9E nerɨ aí ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro aí wigɨ́ dɨŋɨ́ yóɨ́nɨŋɨ́ mimónɨgɨ́áyɨ́ wiyɨ́né ananɨ nɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ narɨŋagɨ́a nɨseanɨro nánɨ ayɨ́ enɨ nɨnɨmáná “Nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́pɨ rɨ́a éwɨnɨ?” nɨyaiwirɨŋɨ́pimɨ dánɨ óreámioapɨ́rɨxɨnɨrɨ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 10Ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro aiwɨ sɨnɨ dɨŋɨ́ yóɨ́nɨŋɨ́ mimónɨgɨ́áyɨ́ segɨ́ ámá “Ŋwɨ́á rɨnɨŋɨ́ rɨpɨ ná mɨ́kɨ́ mayɨ́rɨnɨ.” yaiwiarɨŋɨ́ wo ŋwɨ́á imónɨŋɨ́ apɨ nánɨ aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́íwamɨ nɨŋweámáná aiwá rɨdɨyowá éɨ́ápɨ narɨŋagɨ nɨwɨnɨróná “Nene enɨ ananɨ nɨpaxenerɨ́anɨ?” nɨyaiwinɨro eŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨmáná nɨpɨ́ráoɨ. 11Rɨxa nɨnɨro wigɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ wɨ́á mɨwókipa nerɨ udunáná re searɨmɨ́ɨnɨ, “Seyɨ́néyá nɨjɨ́á imónɨgɨ́ápimɨ dánɨ sɨnɨ yóɨ́nɨŋɨ́ mimónɨgɨ́á tɨyɨ́ —Ayɨ́ segɨ́ sérɨxɨ́meánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Kiraiso upeiŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Ámá ayɨ́ seyɨ́né nɨjɨ́á nimónɨro ‘Pí pí ŋwɨ́á ámá mewegɨ́á nepa mimónɨnɨ.’ yaiwiarɨgɨ́ápimɨ dánɨ rɨxa xwɨrɨ́á ikɨxenáoɨ.” searɨmɨ́ɨnɨ. 12Ayɨnánɨ nene negɨ́ nɨrɨxɨ́meá dɨŋɨ́ sɨnɨ yóɨ́ mimónɨgɨ́áyo sɨpí e wikárɨrane ayɨ́ wigɨ́ dɨŋɨ́ “Apɨ neranéná nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋwɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́ápimɨ wiaíkirane nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ Kiraisomɨ enɨ sɨpí wikárarɨŋwɨnɨ. 13Ayɨnánɨ nionɨ gɨ́wɨ́ narɨŋápimɨ dánɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́ óreámioapaxɨ́ eŋánáyɨ́, ayɨ́ nóreámioaro udunɨnɨgɨnɨrɨ nionɨ aga ná rɨ́wɨ́yo dánɨ aiwɨ ámɨ gɨ́wɨ́ bɨ nɨmɨ́ámanɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index