Formulaire de recherche

1 Korinɨ 11

1Nionɨ Kiraiso yagɨ́pɨ ikanɨŋɨ́ wiarɨŋápa seyɨ́né enɨ nionɨ ikanɨŋɨ́ níɨ́rɨxɨnɨ.

“Apɨxíwa mɨŋɨ́yo wí pánɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

2Seyɨ́né nionɨ nánɨ íníná dɨŋɨ́ arɨ́á mikeamó Jisasomɨ xɨ́darɨŋwaéne yarɨŋwápɨ nánɨ nionɨ seaiékwɨ́kwɨyiŋápɨ xaíwɨ́ ɨ́á nɨxɨrɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ yayɨ́ bɨ oseaimɨnɨ. 3Seyɨ́né seaiékwɨ́kwɨyiŋápɨ xaíwɨ́ ɨ́á nɨxɨrɨro aí “Rɨpɨ nánɨ enɨ nɨjɨ́á oimónɨ́poyɨ.” nimónarɨnɨ. Kiraiso ámá oxɨ́ nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨrɨ oxowa xiepíwamɨ seáyɨ e wimónɨro Gorɨxo Kiraisomɨ seáyɨ e wimónɨrɨ enɨ. 4Ayɨnánɨ oxɨ́ go go Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨrɨ́náranɨ, oyá xwɨyɨ́ápɨ wɨ́á nurókiamorɨ́náranɨ, wí mɨŋɨ́yo nɨpákínɨmáná e nerɨ́náyɨ́, o xegɨ́ seáyɨ e wimónɨŋomɨ —O ayɨ́ Kiraisorɨnɨ. Omɨ ayá wimoarɨnɨ. 5E nerɨ aí apɨxɨ́ gí gí mɨŋɨ́yo wí mɨdɨ́kínɨpa nemáná Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨrɨ́náranɨ, oyá xwɨyɨ́ápɨ wɨ́á nurókiamorɨ́náranɨ, í xegɨ́ seáyɨ e wimónɨŋomɨ —O ayɨ́ xegɨ́ xiagworɨnɨ. Omɨ í ayá wimoarɨnɨ. Apɨxɨ́ e yarɨgɨ́íwa re imónɨgɨ́íwa tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋoɨ. Íwamɨ gwɨ́ nɨyirɨ́ná ayá xwé owinɨnɨrɨ dɨ́á nɨ́nɨ róáná mɨŋɨ́ wáɨ́ nero nánɨ ayá winarɨŋíwa tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6Apɨxɨ́ gɨyɨ́ “Mɨŋɨ́yo wí mɨpákínɨpa oemɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ́náyɨ́, wigɨ́ dɨ́á nɨ́nɨ enɨ rónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. E nɨsearɨrɨ aí apɨxɨ́ dɨ́á nɨ́nɨ róánáyɨ́ mɨŋɨ́ wáɨ́ nimónɨrɨ nánɨ ayá nɨwinɨrɨ́náranɨ, úrapí róánáyɨ́ wiwiá ɨ́á nɨwerɨ nánɨ ayá nɨwinɨrɨ́náranɨ, mɨŋɨ́yo wí pákínɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 7Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gorɨxo ámá oxɨ́ iwamɨ́ó nimɨxɨrɨ nɨtɨrɨ́ná seáyɨ e xewanɨŋónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pa wimɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ oxɨ́yɨ́ Gorɨxo xɨ́o imónɨŋɨ́pɨ sɨwánɨŋɨ́ nɨwinɨrɨ nánɨ omɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨrɨ́náranɨ, oyá xwɨyɨ́ápɨ wɨ́á nurókiamorɨ́náranɨ, amɨpí wí mɨŋɨ́yo mɨpánɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. E nerɨ aí apɨxɨ́yɨ́ wigɨ́ ɨ́wiagwɨ́yɨ́ imónɨgɨ́ápɨ sɨwánɨŋɨ́ nɨwinɨrɨ nánɨ ayɨ́ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨrɨ́náranɨ, oyá xwɨyɨ́ápɨ wɨ́á nurókiamorɨ́náranɨ, amɨpí wí mɨŋɨ́yo pánɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 8Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Eŋíná Gorɨxo ámá oxɨ́ nimɨxɨrɨ́ná apɨxímɨ dánɨ bɨ nɨyorɨ imɨxɨŋɨ́manɨ. Apɨxɨ́ nimɨxɨrɨ́ná oxomɨ dánɨ bɨ nɨyorɨ imɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 9Apɨxímɨ oxo arɨrá wíwɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋɨ́manɨ. Oweoɨ, apɨxí oxomɨ arɨrá wíwɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 10Ayɨnánɨ “Oxɨ́yɨ́ apɨxɨ́yo seáyɨ e rɨ́a wimónɨŋoɨ?” yaiwipɨ́rɨ nánɨ imónɨŋɨ́pɨ wí apɨxíwa mɨŋɨ́yo pánɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Íwa pí pí yarɨgɨ́ápɨ aŋɨ́najɨ́ sɨŋwɨ́ wɨnaxɨ́darɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 11E seararɨŋagɨ aiwɨ oxɨ́ Ámɨnáo tɨ́nɨ nawínɨ nikárɨnɨrɨ́ná “Nionɨ apɨxɨ́ mayonɨ nerɨ aí sopɨŋɨ́ nonɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ.” rɨpaxɨ́ menɨnɨ. Apɨxɨ́ enɨ Ámɨnáo tɨ́nɨ nawínɨ nikárɨnɨrɨ́ná “Oxɨ́ mayínɨ nerɨ aí sopɨŋɨ́ nonɨrɨ yarɨŋáínɨrɨnɨ.” rɨpaxɨ́ menɨnɨ. 12Neparɨnɨ. Gorɨxo apɨxɨ́ iwamɨ́ó nimɨxɨrɨ́ná ayɨ́ oxɨ́yo dánɨ nɨyorɨ imɨxɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí rɨpɨ enɨ neparɨnɨ. Oxɨ́ nɨ́nɨ apɨxíwa xɨrarɨgɨ́árɨnɨ. E nerɨ aí apɨxɨ́ranɨ, oxɨ́ranɨ, píranɨ, amɨpí nɨpɨnɨ mɨ́kɨ́ ikiŋo, ayɨ́ Gorɨxorɨnɨ.

13Sewanɨŋɨ́yɨ́né xwɨyɨ́á nionɨ seararɨŋá rɨpɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨyaikiroro “Sɨpírɨ́anɨ? Naŋɨ́rɨ́anɨ?” yaiwípoyɨ. Apɨxíwa amɨpí bɨ mɨŋɨ́yo mɨpákínɨpa nemáná Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨrɨ́náyɨ́, “Ananɨ yarɨŋoɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Ananɨ mɨyarɨŋoɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 14Ámaéne negɨ́ imónɨŋwápimɨ dánɨ sɨwá rénɨŋɨ́ neainarɨŋɨ́rɨnɨ. Ámá oxɨ́ dɨ́á sepiá xɨrá eŋáná ayɨ́ ayá winɨpaxɨ́ imónɨnɨ. 15E nerɨ aí apɨxɨ́ dɨ́á sepiá eŋáná ayɨ́ dɨŋɨ́ niɨ́á winɨpaxɨ́ enɨ. Negɨ́ imónɨŋwápimɨ dánɨ sɨwá énɨŋɨ́ neainarɨŋɨ́rɨnɨ. Pí nánɨ marɨ́áɨ, Gorɨxo apɨxíwa rɨtɨ́ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ dɨ́á sepiá wiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ sepiá eŋánáyɨ́ “Dɨŋɨ́ niɨ́á winɨpaxɨ́ enɨ.” seararɨŋɨnɨ. 16Ámá wí “Xwɨyɨ́á Poro rarɨŋɨ́ rɨpɨ nánɨ xɨxewiámɨ́ ouraneyɨ.” nɨwimónɨrɨ́ná rɨpɨ urɨmɨ́ɨnɨ, “None ámɨ xegɨ́ bɨ yarɨŋwámanɨ. Sɨyikɨ́ Jisasoyá imónɨgɨ́á amɨ amɨ ŋweagɨ́áyɨ́ enɨ xegɨ́ bɨ xɨ́darɨgɨ́ámanɨ. Ayɨ́ nionɨ rɨ́ápɨnɨ yarɨgɨ́árɨnɨ.” urɨmɨ́ɨnɨ.

“Aiwá Ámɨnáo nánɨ dɨŋɨ́ oneainɨnɨrɨ imɨxarɨŋwápɨ úrapí mɨnɨmepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

17Seyɨ́né Gorɨxomɨ yayɨ́ wianɨro nánɨ awí neánɨróná naŋɨ́ mimónɨ́ sɨpípɨnɨ nimónɨrɨ yarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ ámɨ sekaxɨ́ rɨpɨ nɨrɨrɨ́ná segɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ weyɨ́ nɨmearɨrɨ searɨmɨméɨnɨ. 18Xámɨ rɨpɨ searɨmɨ́ɨnɨ. Nionɨ ámá wí re rarɨŋagɨ́a arɨ́á wiŋárɨnɨ, “Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á Korinɨyo ŋweagɨ́áyɨ́ Gorɨxomɨ yayɨ́ umeanɨro nánɨ awí neánɨróná nawínɨ mimónɨ́ yaŋɨ́ epayónarɨgɨ́árɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwirɨ “Bɨ nepa e rɨ́a yarɨŋoɨ?” yaiwiarɨŋárɨnɨ. 19Ayɨ́ neparɨnɨ. “Seyɨ́né dɨŋɨ́ ná bɨnɨ nɨmoro axɨ́pɨnɨ mimónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Seyɨ́né re yaiwinɨpɨ́rɨ nánɨ “Negɨ́yɨ́ wiene Jisasomɨ xɨxenɨ nɨxɨ́dɨrane mɨmɨwiároarɨŋwaéne, ayɨ́ anerɨ́anɨ?” yaiwinɨpɨ́rɨ nánɨ xɨxegɨ́nɨ yaŋɨ́ nepayónɨro yarɨŋoɨ. 20Ayɨnánɨ seyɨ́né awí neánɨróná “Aiwá Ámɨnáo nánɨ ‘Dɨŋɨ́ oseainɨnɨrɨ nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.’ nearɨŋɨ́pɨ narɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwiro aiwɨ nepa mɨnarɨŋoɨ. 21Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Awí neánɨro aiwá nɨnɨróná nɨyɨ́nénɨ sɨnɨ mé aiwá xɨxegɨ́nɨ rɨ́á yeaárɨ́ápɨ aŋɨ́nɨ nɨyoaro xɨxegɨ́nɨ nɨnɨro nánɨ wiyɨ́né agwɨ́nɨ ŋweaŋáná wiyɨ́né iniɨgɨ́ wainɨ́ xwapɨ́ nɨnɨmáná papɨkɨ́ yarɨgɨ́árɨnɨ. 22Pí nánɨ e yarɨgɨ́árɨnɨ? Aiwá nɨro iniɨgɨ́ nɨro epɨ́rɨ́a nánɨ segɨ́ aŋɨ́ menɨranɨ? Jisasoyá sɨyikɨ́ seyɨ́né imónɨgɨ́ápimɨ peayɨ́ owiananeyɨnɨrɨ e yarɨgɨ́áranɨ? Sérɨxɨ́meá aiwá nánɨ dɨ́wɨ́ ikeamónarɨgɨ́áyo ayá owimoaneyɨnɨrɨ e yarɨgɨ́áranɨ? “Poro weyɨ́ neamearɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, apɨ néra warɨŋagɨ́a nánɨ wí weyɨ́ seamearɨmɨ́ámanɨ.

Aiwá Ámɨnáo xɨ́o nánɨ dɨŋɨ́ winɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

23Xwɨyɨ́á nionɨ eŋíná searéwapɨyiŋápɨ gɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ mɨsearéwapɨyiŋárɨnɨ. Ámɨnáo nɨréwapɨyiŋɨ́yo dánɨ searéwapɨyiŋápɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Sɨ́á Ámɨná Jisaso nánɨ Judaso pasá uméɨ́yimɨ Ámɨnáo aiwá bɨ nɨmearɨ 24aiwá apɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ nɨwimáná nɨkwɨrɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨpɨ gɨ́ warárɨnɨ. Seyɨ́né nánɨ rɨdɨyowánɨŋɨ́ inɨmɨ́pɨrɨnɨ. Soyɨ́né nionɨ seaiimɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ seainɨnɨ́a nánɨ nionɨ éápa axɨ́pɨ e yayíɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 25Awa rɨxa aiwá nɨnɨmáná kapɨxɨ́ iniɨgɨ́ wainɨ́ ínɨŋɨ́ wá nɨmearɨ xegɨ́ yarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ nemáná re rɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ ‘E nɨseaiimɨ́árɨnɨ.’ raúroaárɨŋɨ́pɨ ‘Nepa xɨxenɨ nɨneaiinɨ́árɨ́anɨ?’ oyaiwípoyɨnɨrɨ nionɨ nɨperɨ́ná gɨ́ ragɨ́ púɨ́yɨ́ iniɨgɨ́ wainɨ́ sɨxɨ́ rɨwánɨŋɨ́ imónɨnɨ. Íníná soyɨ́né iniɨgɨ́ rɨwá nɨnɨrɨ́ná nionɨ nánɨ dɨŋɨ́ seainɨnɨ́a nánɨ nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 26Seyɨ́né o rɨŋɨ́pɨ nero aiwá apɨ nɨro iniɨgɨ́ awá nɨro nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ o ámɨ weapɨnɨ́e nánɨ wáɨ́ rénɨŋɨ́ nɨra warɨgɨ́árɨnɨ, “Ámɨnáo nene nánɨ rɨxa neapeiŋɨ́rɨnɨ.” Énɨŋɨ́ nɨra warɨgɨ́árɨnɨ.

“Ámɨnáoyá aiwápɨ gɨyɨ́né úrapí nɨnɨrɨ́ná xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́ yarɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

27Ámá gɨyɨ́ xámɨ píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ mɨyaikiró Ámɨnáo ayá winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ero aiwáranɨ, iniɨgɨ́ranɨ, xɨ́o nánɨ dɨŋɨ́ winɨnɨ nánɨpɨ úrapí nɨro nerónáyɨ́, warápɨ tɨ́nɨ ragɨ́pɨ tɨ́nɨ xórórɨ́nɨŋɨ́ nero nánɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́ imónɨŋoɨ. 28Ayɨnánɨ ámá woxɨ woxɨ, “Naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ rɨ́a yarɨŋɨnɨ? Sɨpí imónɨŋɨ́pɨ rɨ́a yarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirɨ yarɨŋɨ́ niga núɨsáná aiwá apɨ tɨ́nɨ iniɨgɨ́ awá tɨ́nɨ xe nɨ́ɨrɨxɨnɨ. 29Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá aiwá apɨ tɨ́nɨ iniɨgɨ́ awá tɨ́nɨ nɨnɨrɨ́ná “Ámɨnáo xegɨ́ warápimɨ dánɨ neaiiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rɨ́a narɨŋɨnɨ?” mɨyaiwipa nerɨ́náyɨ́, ayɨ́ xwɨyɨ́á meárɨnanɨro nánɨ narɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 30Sa mɨ́kɨ́ apimɨ dánɨ segɨ́ obaxɨ́ wí sɨmɨxɨ́ nero nɨyɨpé nimónɨrɨ ero wí rɨxa pɨyɨ́ ero egɨ́árɨnɨ. 31Nene xámɨ negɨ́ yarɨŋwápɨ nánɨ yarɨŋɨ́ niga nurane “Naŋɨ́ rɨ́a yarɨŋɨnɨ? Sɨpí rɨ́a yarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirane dɨŋɨ́ píránɨŋɨ́ nimɨxɨnɨmáná aiwá apɨ nɨnɨrane sɨŋwɨrɨyɨ́, Kiraiso xwɨyɨ́á bɨ nɨneameárɨrɨ sɨyikɨ́ neareámɨnɨrɨ eŋɨ́manɨ. 32E nerɨ aí agwɨ ríná Ámɨnáo xwɨyɨ́á nɨneameárɨrɨ́ná rɨ́wéná nene ámá xɨ́omɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyo tɨ́nɨ nawínɨ xwɨyɨ́á umeárɨmɨgɨnɨrɨ rɨxa xwɨyɨ́á nɨneameárɨrɨ sɨyikɨ́ neareaarɨnɨ. 33Ayɨnánɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, aiwá nionɨ seararɨŋápɨ nanɨro nerɨmeánɨrɨ́ná axíná nawínɨ píránɨŋɨ́ onaneyɨnɨrɨ rɨ́wɨ́yo rémoarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋwearɨ́ɨnɨ. 34Seyɨ́né aiwá apɨ nɨnɨróná úrapí nero xwɨyɨ́á meárɨnɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ segɨ́yɨ́ wí agwɨ́ eŋɨ́ mɨweánɨŋánáyɨ́ sɨnɨ mɨbɨpa neróná wigɨ́ aŋiwámɨ dánɨ aiwá nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Aiwá apɨ nánɨ xwɨyɨ́á bɨ sɨnɨ nɨweŋagɨ aí ámɨ nɨseaímearɨ́ná searɨmɨ́árɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index