Formulaire de recherche

Matthew 1:24

24Joseph matan nuw mimisir ufunamaim, Regah ana tounamatar biyun na’atube Mary bai i’awan hairi hin ana bar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index